Vergoeding

 

Iedereen in Nederland heeft recht op een zorgvergoeding.

Vanaf 2022 verandert de vergoeding door de VWS. De zorg die u krijgt wordt per consult berekend. Deze tartieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De prijs van het consult hangt af van:

  •  Het beroep van uw behandelaar: een gz-psycholoog is bijvoorbeeld goedkoper dan een klinisch neuropsycholoog.
  • Het soort consult: een diagnostiek consult is duurder dan een behandel consult. 
  • De duur van het consult: hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaats vindt: Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Ik heb GEEN contract met zorgverzekeraars.

Dit betekent dat u de zorg volledig vergoed krijgt, wanneer u een restitutiepolis heeft. Ik adviseer u dit te controleren bij uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. In alle gevallen betaalt u altijd het wettelijke eigen risico (minimaal € 385)

Ik hanteer volledig de tarieven van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Borgverzekeringen (SKGZ). 

Niet verzekerde zorg:

Voor de behandeling van diagnoses die buiten de verzekerde zorg vallen, zoals: aanpassingsstoornissen, relatie problematiek en sommige eetstoornissen, krijgt u geen vergoeding (zie website LVVP voor meer informatie).  

No show

Indien u een afspraak wilt annuleren is het van belang dit 24 uur voor de betreffende afspraak te doen. Bij annuleringen binnen 24 uur wordt u € 50 in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Contact en Route

 

U kunt contact opnemen via telefoon, e-mail of onderstaand formulier. U ontvangt van mij zo spoedig mogelijk een reactie.

Contact

Hartelijk dank voor uw bericht.
Ik zal spoedig contact met u opnemen.