Behandelmethodes

 

Cognitieve- en Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die patiënten hanteren en interpreteren van de gedachten.

Zie psychotherapie.nl voor meer informatie.

Schema gerichte therapie (SFT)

Schema therapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schema therapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. 

Zie schematherapie.nl voor meer informatie. 

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

IPT is een kortdurende, steunende gesprekstherapie die specifiek is ontwikkelt voor behandeling van depressie en later is toegepast voor een aantal andere psychische stoornissen. IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. 

Zie iptnederland.nl voor meer informatie. 

Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. 

Zie emdr.nl voor meer informatie. 

Intergratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als ‘het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling’. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. In de praktijk combineren psychotherapeuten specifieke interventies uit de eigen stroming met  interventies uit andere richtingen en met algemene therapiefactoren. 

Zie psychotherapie.nl voor meer informatie.

Contact en Route

 

U kunt contact opnemen via telefoon, e-mail of onderstaand formulier. U ontvangt van mij zo spoedig mogelijk een reactie.

Contact

Hartelijk dank voor uw bericht.
Ik zal spoedig contact met u opnemen.